סרט למיישקים למערכת בלואקס לשימוש חיצוני 24 מא בגליל 8777