מדיניות פרטיות

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לכל דין, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים. מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו של המשתמש במידה ויחליט לרכוש מוצר או שירות הניתנים לרכישה באתר.